Vår affärsidé är att med välutbildad personal och modern anpassad maskinpark tillverka kundanpassade maskindelar i kortserie.

Vi utvecklas genom att lära av varandra och förstå kundens krav och önskemål.

Genom Produktionslyftet arbetar vi idag med Lean principerna. Dagligstyrning, standardisera och förbättringsarbete är en del av vår vardag. Detta gör att vi fortsätter vara en bra underleverantör och en intressant arbetsplats.

För att styra våra processer och hålla ihop planeringen använder vi ett MPS-system från Mapaz.
Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001.
Företaget startades 1995 och sedan 2000 är verksamheten helt inriktad på legotillverkning.